banner

11 -12 December 2023 | Riga, Latvia

ENERGY TRILEMMA

The Backbone for Energy Transition

Baltic Sea region focus

The Centenary of the World Energy Council

Programma

11. decembrī konferencē uzstāsies enerģētikas eksperti, kuri diskutēs par nozares šī brīža galvenajiem izaicinājumiem.

12. decembrī norisināsies Pasaules Enerģijas padomes locekļu apaļā galda diskusija. Pēcpusdienā ārvalstu viesi tiek aicināti iepazīt Rīgu gida vadībā (ekskursijai jāpiesakās iepriekš).

Pasākuma norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Zundas Krastmala 8

Diena Nr. 1

06:30 - 06:55

UTC+2 (EEST)

Reģistrācija un rīta kafija

06:55 - 07:00

UTC+2 (EEST)

Administratīvās piezīmes

Edgars Groza

Edgars Groza

Programma “Nākotnes enerģētikas līderi Latvijai”

Vadības grupas priekšsēdētājs

07:00 - 06:15

UTC+2 (EEST)

Uzrunas

Olga Bogdanova

Asoc. prof. Olga Bogdanova

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja

Prezidente

Kaspars Melnis

Kaspars Melnis

Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministrija

Ministrs

Michael W. Howard

Dr Michael W. Howard

Pasaules Enerģijas padome

Priekšsēdētājs

Tālis Juhna

Prof. Tālis Juhna

Rīgas Tehniskā universitāte

Rektors

07:15 - 07:25

UTC+2 (EEST)

Tematiskā uzruna

Roberts Zīle

Roberts Zīle

Eiropas Parlaments

Viceprezidents

1. daļa

Enerģētiskā drošība : cik noturīgs pret riskiem ir Baltijas jūras reģions?

 • Kā situāciju reģionā mainījis Krievijas iebrukums Ukrainā un gaidāmā Baltijas valstu energosistēmu sinhronizācija ar Eiropas tīkliem ?
 • Riska faktori enerģētikas infrastruktūrā
 • Vērtējot problemātiskos aspektus globālajā enerģijas tirgū: ASV piemērs
 • Skandināvijas enerģētikas trilemma: risku izvērtējums
 • Kurš atbildīgs par enerģētisko drošību ?

07:25 - 07:35

UTC+2 (EEST)

Riska faktori enerģētikā Baltijas jūras reģionā

Darius Užkuraitis

Darius Užkuraitis

NATO Enerģētikas drošības izcilības centrs

Direktors

07:35 - 07:50

UTC+2 (EEST)

Enerģētikas drošības dinamika: visaptveroša analīze par ievainojamību un stratēģijām ASV un ES globālajā enerģētikas vidē

 Anastasia Lajri

Anastasia Lajri

Amerikas Tirdzniecības palāta ES

Padomniece

07:50 - 08:50

UTC+2 (EEST)

Diskusija

Darius Užkuraitis

Darius Užkuraitis

NATO Enerģētikas drošības izcilības centrs

Direktors

Klaus Skytte

Klaus Skytte

Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības institūts

CEO

 Anastasia Lajri

Anastasia Lajri

Amerikas Tirdzniecības palāta ES

Padomniece

Rik W. De Doncker

Prof. Rik W. De Doncker

RWTH Āhenes Universitāte

E.ON Enerģētikas pētniecības centra un elektroenerģijas ražošanas un uzglabāšanas sistēmu institūta direktors

Diskusijas vadītājs/-a:
Gatis Junghāns

Dr. sc.ing Gatis Junghāns

AS “Augstsprieguma tīkls”

Valdes loceklis

08:50 - 08:10

UTC+2 (EEST)

Kafijas pauze

2. daļa

Enerģijas pieejamība

 • Tirgus modeļa ierobežojumi un varbūtējie risinājumi
 • Pirkuma līgumi un citi instrumenti enerģijas tirgus nenoteiktības pārvaldībai
 • Vai atjaunīgo energoresursu ģenerācijai ir nepieciešamas subsīdijas?
 • Pasākumi mazturīgo patērētāju atbalstam

09:10 - 09:25

UTC+2 (EEST)

Pasākumi brīvā tirgus potenciāla aktivēšanai un nepilnību novēršanai

Catharina Sikow-Magny

Catharina Sikow-Magny

EK Enerģētikas ģenerāldirektorāts

Zaļās pārejas un enegosistēmu integrācijas (ENER.C) departamenta vadītāja

09:25 - 09:40

UTC+2 (EEST)

Kā personalizēt ieguvumus no enerģētikas pārejas? ASV energokopienas piemērs

Patricia Vincent-Collawn

Patricia Vincent-Collawn

PNM Resources

Priekšsēdētāja, izpilddirektore

09:40 - 09:40

UTC+2 (EEST)

Diskusija

Andrus Durejko

Andrus Durejko

AS "Esti Energia"

Valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Čakste

Dr. oec. Mārtiņš Čakste

AS “Latvenergo”

Valdes priekšsēdētājs, galvenais izpilddirektors

Burkhard von Kienitz

Burkhard von Kienitz

E.ON

COO Processes

Frede Blaabjerg

Prof. Frede Blaabjerg

Dānijas Pētniecības un inovāciju politikas padome

Priekšsēdētājs

Patricia Vincent-Collawn

Patricia Vincent-Collawn

PNM Resources

Priekšsēdētāja, izpilddirektore

Diskusijas vadītājs/-a:
Andris Piebalgs

Prof. Andris Piebalgs

ES enerģētikas komisārs (2004–2010)

10:40 - 12:00

UTC+2 (EEST)

Pusdienas

3. daļa

Enerģētikas ilgtspēja

 • Vai ilgtspēja ir savietojama ar peļņu?
 • Inovatīvas tehnoloģijas enerģētikas pārejas atvieglošanai
 • Ūdeņraža ieleja: Baltijas jūras reģiona H2 projekts
 • Kā personalizēt ieguvumus no enerģētikas pārejas? Piemēri ar energokopienām ASV
 • Sabiedrības atbalsts, reciklēšana un citi ilgtspējas politikas stūrakmeņi

12:00 - 11:15

UTC+2 (EEST)

Tirgus plānošana veiksmīgai enerģētikas pārejai

Kristian Ruby

Kristian Ruby

Eurelectric

Ģenerālsekretārs

12:15 - 12:30

UTC+2 (EEST)

Ūdeņraža ieleja: Baltijas jūras H2 projekts

Heli Virkki

Heli Virkki

GasGrid Finland

Ūdeņraža ieleju attīstības projektu vadītāja

12:30 - 13:30

UTC+2 (EEST)

Diskusija

Heli Virkki

Heli Virkki

GasGrid Finland

Ūdeņraža ieleju attīstības projektu vadītāja

Neil Wilmshurst

Neil Wilmshurst

Elektroenerģijas pētniecības institūts (EPRI)

Vecākais viceprezidents

Jarosław Wajer

Jarosław Wajer

Ernst & Young

Energy & Resources CESA Leader

Armen Konrad Artwich

Armen Konrad Artwich

ORLEN S.A.

Valdes loceklis

Kristian Ruby

Kristian Ruby

Eurelectric

Ģenerālsekretārs

Diskusijas vadītājs/-a:
Jurijs Spiridonovs

Asoc. prof. Jurijs Spiridonovs

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA

13:30 - 14:00

UTC+2 (EEST)

Kafijas pauze

4. daļa

Kas mūs gaida turpmāk?

 • Integrētie trilemmas rīki enerģētikas drošības, enerģijas pieejamības un nozares ilgtspējas nodrošinājumam
 • Kādas ir ministriju ieceres?
 • Kur nepieciešami reģionālie risinājumi?
 • Ielūgums uz Pasaules Enerģijas kongresu 2024. gadā

14:00 - 14:10

UTC+2 (EEST)

Kur esam ceļā uz ES klimata politikas mērķu sasniegšanu?

Mihails Kozlovs

Mihails Kozlovs

Eiropas Revīzijas palāta

Loceklis

14:10 - 15:10

UTC+2 (EEST)

Diskusija

Kaspars Melnis

Kaspars Melnis

Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministrija

Ministrs

Timo Tatar

Timo Tatar

Igaunijas Klimata ministrija

Valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos

Klaus Skytte

Klaus Skytte

Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības institūts

CEO

Monika Michaliszyn

Monika Michaliszyn

Republic of Poland to Latvia

Vēstniece

Diskusijas vadītājs/-a:
Olga Bogdanova

Asoc. prof. Olga Bogdanova

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja

Prezidente

15:10 - 15:15

UTC+2 (EEST)

Nobeigums

Michael W. Howard

Dr Michael W. Howard

Pasaules Enerģijas padome

Priekšsēdētājs

Diena Nr. 2

07:00 - 10:00

UTC+2 (EEST)

Apaļā galda diskusija: Pasaules Enerģijas padomes Baltijas jūras reģiona kopiena (ar ielūgumiem)

10:00 - 12:00

UTC+2 (EEST)

Ekskursija

Centenary Image

Šī konference ievada Pasaules Enerģijas padomes kongresu, kas 2024. gadā pulcēs nozares uzņēmumu un zinātniski tehnoloģisko projektu vadītājus no visas pasaules.

Organizators

Mūsu liels gods būt par šī pasākuma organizatoru.